Dễ

 • Đầu ghi video mạng kinh tế 8/10 / 16ch APG-NVR-6108 (10/16) H1-11F

  Đầu ghi video mạng kinh tế 8/10 / 16ch APG-NVR-6108 (10/16) H1-11F

  ● Hỗ trợ H.264 / H.265
  ● Hỗ trợ hiển thị VGA, HDMI;Hỗ trợ độ phân giải 1080P
  ● Hỗ trợ 8/10 / 16ch 3 / 5MP Camera, 8 / 10ch 1080P Cameras
  ● Hỗ trợ xem trước thời gian thực 1ch 3 / 5MP, xem trước thời gian thực 8 / 10ch D1 / 2ch 1080P
  ● Hỗ trợ luồng kép
  ● Hỗ trợ đầu ra âm thanh HDMI
  ● Hỗ trợ WEB, phần mềm điện thoại di động Android / IOS
  ● Phát lại được hiển thị bằng thanh thời gian, loại video được biểu thị bằng màu
  ● Sao lưu dựa trên thời gian và độ dài và chính xác đến từng giây
  ● Hỗ trợ sửa đổi hàng loạt địa chỉ IPC giao diện người dùng và bổ sung từ xa các thiết bị giao diện người dùng
  ● Hỗ trợ camera IPC PTZ;Hỗ trợ giao thức ONVIF nhiều phiên bản

 • Đầu ghi hình mạng 4 kênh / 8 kênh POE APG-NVR-6108 (16) H1 (4P / 8P) -11F

  Đầu ghi hình mạng 4 kênh / 8 kênh POE APG-NVR-6108 (16) H1 (4P / 8P) -11F

  ● Hỗ trợ H.264 / H.265
  ● Hỗ trợ hiển thị VGA, HDMI, HDMI Hỗ trợ độ phân giải 2K
  ● Hỗ trợ 8/16 kênh 5MP camera được kết nối
  ● Hỗ trợ xem trước thời gian thực 1 kênh 5MP, xem trước thời gian thực 8/16 kênh D1
  ● Hỗ trợ phát lại thời gian thực 1 kênh 5MF, phát lại thời gian thực 2 kênh 1080P
  ● Hỗ trợ đầu ra âm thanh HDMI
  ● Phát lại được hiển thị bằng thanh thời gian, loại video được biểu thị bằng màu
  ● Sao lưu dựa trên thời gian và độ dài và chính xác đến từng giây
  ● Hỗ trợ thay đổi hàng loạt địa chỉ IPC giao diện người dùng và thêm từ xa các thiết bị giao diện người dùng
  ● Hỗ trợ nhiều loại IPC và nhiều phiên bản của giao thức ONVIF