Thuận lợi

Xây dựng phương thức thống nhất trong sản xuất, học tập và nghiên cứu, tiến tới việc cung cấp sản phẩm trên quy mô lớn và chất lượng cao thông qua quản lý khoa học và sáng tạo.

nhà sản xuất video giám sát

Cung cấp các sản phẩm giám sát video an ninh chuyên nghiệp và các giải pháp hệ thống tùy chỉnh cho thị trường trong nước.

Một nhà cung cấp giải pháp hàng đầu trong ngành giám sát video toàn cầu.

  • 2008(Thành lập tại),
  • 10000㎡+ nhà máy đặt tại Thượng Hải,
  • 5Cơ sở R&D.